Ny lovendring kan gjere at du ikkje får drosje: – Ein stor tabbe

Fryktar at ny lovendring kan gjere drosjetilbodet dårlegare og farlegare.