Norsk Gjenvinning Industri nektar å betale ureiningsbot

Av

Politiet meiner 330.000 liter forureina avløpsvatn vart sleppt i sjøen ved Mongstad frå Norsk Gjenvinning Industri. Selskapet tek saka til retten.