Skal sikre trafikkfarleg punkt på E39: Slik ser planane ut

Som del av Nordhordlandspakken har det lenge vore klart at fleire punkt på E39 skal utbetrast. Ved Bjørsvik og Molvik nord for Ostereidet, ventast det no på eit vedtak i kommunestyret.