No tvingar dei ned farta på Nordhordlandsbrua

Fordi bilistane ikkje har halde seg til fartsgrensa på 50 km/t forbi arbeidet på Nordhordlandsbrua, har vegvesenet måtta laga til fartsdemparar der.