Nordhordlandsbrua fekk brått mykje meir rust – her er kvifor

Det som skulle vere ei nyopprusta flytebru i 2018, er framleis under arbeid. No stussar folk over kvifor arbeidet ikkje ser ut til å gå framover.