Sjå video av kor flott vi har det: Slik har du ikkje sett Nordhordland før

Dronefotograf Vegard Berland har sett saman ein video av Nordhordland i fugleperspektiv. Fly deg frå Lyngheisenteret til Matre og ned til Eldsfjellet.