1 Indisk kultur: Her ser vi skulebarna vise fram eit kulturprogram, i fargerike drakter.  2 SKULEUNIFORM: Litt av elevflokken på slumskulen.  3 BARNEHEIM: Unni Hindenes på barneheimen i Jammu.  4 deler ut GÅVER: Rasmus Soltveit deler ut gåver til skulebarna i Jammu.  5 PÅ SKULEBENKEN: God stemning i eitt av klasseromma. Alle foto: Nordhordland  bibelsenter
Privat

Barna frå slummen får ei ny framtid

Vi var 15 frå Nordhordland som vitja India no i november. Kyrkjelyden Nordhordland Bibelsenter har i mange år vore engasjert i bistandsarbeid nord i landet, og føremålet med denne turen var å sjå og fylgje opp dette arbeidet.
Av
Publisert