Forsøkte å stikke av frå kontroll på veg til Nordhordland - hadde nær eitt tonn overvekt og måtte setje frå seg last

Sjåføren skal ha forsøkt å stikke av då han såg Statens vegvesens kontrollørar i vegkanten.