Denne gjengen som inkluderer legar, sjukepleiarar og administrative leiarar er klare for å feire 20-årsjubileet 27. desember.
Julie Sætre

Sjå oversikta over artiklar om NHLV

Sjå lista over sakene som utgjer ein del av den 20 år lange historia til legevakta.
Publisert