Så førebudd er brannvesenet i Nordhordland på dei store tunnelulykkene

Nordhordland husar mange av tunnelane på Vestlandet, og brannvesenet skal vere klare for å takle større ulykker i tunnelane. Er dei det?