Brannvesenet tek ikkje sommarferie: – Hadde eg vore bekymra over bemanninga, burde vi alle vere det

Til trass for at brannvernet treng fleire røykdykkarar, meiner brannsjefen at nordhordlendingane kan kjenne seg trygge i sommarferien.