Vilde (22) er ein av få kvinnelege brannkonstablar i Nordhordland brann og redning. – Vi vil ha fleire damer i brannvesenet

I september gjennomfører Nordhordland brann og redning (NHBR) aspirantkurs, kor ein kan verta røykdykkar på 50 timar.