No vil Vestland fylke jobbe for at du slepp å stå i denne E39-køen

Regionrådet i Nordhordland og formannskapet i Alver kan juble over å få støtte frå fylket i deira viktigaste innspel til den nye Nasjonale Transportplanen.