No vil rådmannen innføre eigedomsskatt

Blir presentert som eitt av tre hovudgrep for å få orden på kommunen sin økonomi.