No står berre asfalten att før denne vegen er open

Mjåtveitvegen har vore stengt over lengre tid grunna arbeid med gangveg og nedlegging av nye kloakk- og vassrøyr. No er det berre asfalteringa som står att før vegen vert opna.