No skal dei jakte på «fedjedialekta»

Kva er eigentleg «fedjedialekta»? Det prøver ungdomsskuleelevane på Fedje å finne svar på.