No opnar ein av gjenvinningsstasjonane opp att. NGIR oppmodar til å utsetje besøket

Etter at koronakrisa braut ut, stengde NGIR alle sine gjenvinningsstasjonar. På onsdag opnar dei opp att stasjonen i Kjevikdalen.