No har styringspartia i Alver bestemt seg: Slik har dei sikra fleirtal for byvekstavtalen

Usemje innad i fleire av styringspartia, men Sp, Ap, KrF og Høgre i Alver sikrar truleg knapt fleirtal for Byvekstavtalen.