No har Alver kommune fått Fylkesmannen på nakken: Dette står i «skrekkbrevet» frå Sponheim

Fylkesmann Lars Sponheim ber Alver kommune kutte kostnader og droppe investeringar. Og det raskt.