No får ingen komme inn på Haukeland utan veldig god grunn

Sjukehuset har innført åtgangskontroll og besøksforbod etter pålegg frå Helsedirektoratet.