No får Alver kommune 20,7 friske millionar inn i kommunekassa

Etter eit rekordresultat i fjor, deler BKK ut 600 millionar til 17 kommunar og andre offentlege eigarar.