No er nytt regelverk for stønad til barnebriller innført: Det skapar forvirring

Frå og med første mars er det nye reglar for stønadsordninga for barnebriller som gjeld.