No er ferjesambandet Jondal–Tørvikbygd stengt

Sambandet er stengt for bilar, opplyser Vegvesenet på sine heimesider.