No er det busstreik: Skyss kjem med klar oppfordring til dei reisande

– Reis minst mogleg. Og bruk munnbind viss du må reise kollektivt.