Kvart år arrangerer Mediekompasset undervisningsopplegget «Vis med avis» for nærare 38 000 7. klassingar i Hordaland.

Opplegget er først og fremst retta mot lokalavisene, og tanken er å gjera 7. klassinger glade i lokalavisa si, og vi vil bidra til lokalkunnskap, samfunnsinteresse, interesse for lokale nyheiter og lesetrening.

Nytt i år er at det vert lagt inn to leseveker i staden for ei som tidlegare år. I desse to vekene får elevane tilgang til avisa både på papir og digitalt.

I veka etterpå vert det ein kunnskapstest med omlag 15 spørsmål frå lokalavisa og fem spørsmål frå regionale, nasjonale og internasjonale nyheiter.

Klassane konkurrerer mot andre klassar i Avisa Nordhordland sitt område. Vi kårar ein lokal vinnar, og 1.-premien er på 2000 kroner.

Det er enkelt å delta i Vis med avis.

Elevane les Avisa Nordhordland på papir og på nett i veke 5 og 6, 28. januar til 8. februar.

Skulen mottek e-post med quiz måndag i veka etter.

Vis med avis gir god trening i å lesa ulike samansette tekstar og knyter undervisninga til lokalsamfunnet og det dagsaktuelle.

Påmeldinga må skje innan 22. januar, og på www.mediaiskolen.no finn du meir informasjon, undervisningstips og påmelding.

Les også

Vil ha leksefri skule: – Etter ein lang skuledag er vi veldig lei og vi treng kvile frå læring