Nina er fersk i politikken. No er ho leiar for eit nytt parti

Denne månaden vart Nina Almeland valt som konstituert leiar for nyetablerte Folkepartiet Alver.