Ni av ti bedrifter er hardt ramma av koronakrisa: – Alarmerande

Ei ny undersøking viser at ni av ti bedrifter i Vestland fylke blir hardt ramma av pandemien.