Knarvik-elevar utmerker seg i fylkesmeisterskap: –Draumejobben er å vere byggeleder eller prosjektleiar

Av

I februar vart det arrangert fleire fylkesmeisterskap for elevar på vidaregåande skular i Hordaland. Mange av dei som kom langt, er elevar ved Knarvik Videregående. Blant desse er Elias Haukeland, Halvard Vikne og Marianne Johannessen.