NGIR åtvarar mot farlege trafikksituasjonar grunna kø

Mange møter opp på gjenvinningsstasjonane lenge før opningstid.