NBK fekk 100.000 kroner for inkludering av vanskelegstilte barn

Målet med pengane er å inkludere barn frå familiar med trong økonomi.