Gå til sidens hovedinnhold

Nav-skandalen: Regjeringa visste allereie i 2017

Artikkelen er over 1 år gammel

I ein EU-dom frå 2017 blei tre departementer orientert om kvifor nordmenn i utlandet hadde krav på trygdeytingar.

Også regjeringsadvokaten fekk tilsendt den viktige dommen i EU -domstolen som slo fast at Norge ikkje kan stille krav om at nordmenn må vere seg i Norge for å få sykepenger eller arbeidsavklaringspengar, skriv Aftenposten.

Norge valde i 2015 å intervenere i ein sak mellom Storbritannia og ein engelsk kvinne, Mrs. Tolley, som mista sine trygdeytingar etter at ho flytta til Spania på byrjinga av 2000-talet. Saman med den britiske staten tapte derimot Norge saka i EU-domstolen. Som partseier i søksmålet blei Regjeringsadvokaten orientert om utfallet, det same blei Arbeids- og sosialdepartementet og Utenriksdepartementet.

Denne dommen er nå blant grunnlaget som Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) i oktober i år legger til grunn for at det ikkje lenger kan stillast krav til nærvær i Norge.

Etter at dommen kom 1. februar 2017 heldt fram likevel Norge å handheve sin tolking av regelverket. Etter den tid har 22 menneske blitt dømt til fengsel med bakgrunn i den gale lovtolkningen.

Hos Regjeringsadvokaten seier Ketil Bøe Moen at Norges innlegg i den britiske saka frå 2017 handla om noko anna enn kva som er tilfelle for Nav-saka nå.

– Men det norske innlegget råkar ikkje de spørsmål som nå diskuterast i det såkalla Nav-komplekset, skriv han til Aftenposten.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken