NAV si kompensasjonsordning er på plass: Avdelingsleiar er spent på spesielt éin ting

Ordninga med lønskompensasjon er på plass. No treng NAV hjelp frå arbeidsgjevarane for å få utbetalt pengane til dei permitterte.