Nav har fått 295 tips om permisjonsjuks under koronapandemien

Av

Nav har fått inn nesten 300 tips om verksemder og personar som kan ha juksa med permisjonsordninga. Dei fleste tipsa gjeld verksemder.