NAV Alver med nytt tilbod: – Det skal vere meiningsfullt

Rundt 14 kvinner skal delta i det nye tilbodet som startar til hausten.