NAV Alver kjem med ros til næringslivet

– Vi ser positive utviklingstrekk i vår kommune når det gjeld ungdom og arbeidsløyse, seier NAV Alver.