Næringssjef Tanja Hoel har sagt opp: Slik vil Alver-rådmannen løyse situasjonen

Varslar nytilsetting av næringssjef i Alver, men stillinga kan bli endra frå den Tanja Hoel har hatt.