Equinor førebur kutt på 4,5 milliardar kroner på norsk sokkel

Av

Trass i gode resultat, skal Equinor kutte på norsk sokkel. Tillitsvalde går ut mot leiinga og krev at dei droppar bemanningskutt.