Ytre Sogn Gravferdsbyrå blir tvangsoppløyst: Forretningsmann mister hotell og fire bustadhus

Ytre Sogn Gravferdsbyrå blir tvangsoppløyst. Bustyrar realiserer verdiane, mellom anna i Høyanger Hotell og fire utleigebustader.