Når ferja ikkje går får Kim to timar reiseveg til jobb

– Total reisetid frå Lindås til Sløvåg med ferje er omtrent 50 minutt, men viss eg skal køyre rundt Masfjordnes eller Matre tar det opp til to timar.