Myndigheitene ber folk ha heimekontor. Kommunedirektør i Gulen krev at tilsette møter på jobb som vanleg

Kommunedirektør Reidun Halland om korona-tiltaka: «Mest aktuelt i byar der det er mykje bruk av offentleg transport og liknande»