Mr. Clean har kjøpt opp bergensbedrift: – Gir oss spesialkunnskap

Med eit nytt firma som spesialiserer seg på utvendig vask, håpar Mr. Clean å levere eit endå betre tilbod.