Forsikringsselskap doblar forsikringsprisane på elbilar

Av

Forsikringsselskap meir enn doblar forsikringsprisane på elbilar, som har ein skadefrekvens som er nesten 50 prosent høgare enn fossilbilar.