Møtet gjekk ikkje heilt etter planen. Ser du kven fylkesdirektøren fekk besøk av?

Sjå kven som blanda seg under møte om vidaregåande skular i Vestland.