Møte i kontrollutvalet til Alver lukka for media fleire gongar

Fleire saker i kontrollutvalet til Alver blei behandla bak lukka dører.