50 er for puslete, det er for få. 500 sier noen. 1000 sier neste. Hvor skal vi stoppe?

Den ene kommunen etter den andre overgår hverandre i et føleri av opprop. Vi må redde flest mulig fra Morialeiren.

Etter brannen der Morialeiren brant til grunnen har media vært stappfulle av videoer og bilder fra den katastrofale brannen. Dette har ført til demonstrasjoner og underskriftskampanjer for å få flest mulig fra Morialeiren hjem her til Norge.

Engasjementet er bra – klart vi skal hjelpe. Og det gjør vi. Norge har alene bidratt med over 500 millioner – en halv milliard gjennom EØS systemet.

Vi har sendt ned helsepersonell som skal hjelpe til med å bygge opp og drifte den nye leiren som er under bygging. Og vi skal hente til Norge 50 personer fra Hellas, fortrinnsvis familier fra Syria. (ref NRK dagsrevyen 14/09).

Hellas har pr i dag 186 000 flykninger/migranter. De er betalt gjennom EU/EØS for å ha disse leirene til flykningenes status er avklart. Til sammenligning har Tyrkia 3,9 millioner flykninger/migranter. Hvorfor får vi ikke mediedekning fra de leirene?

Øystein Nigar viser til mange gode argumenter i sin sak i Avisa Nordhordland 13 sept. for hvorfor vi skal og må hjelpe. Det har og Joakim Byrknes i Dagen 12 sept.

Men hvorfor skal vi velge menneskene (flykninger/migranter) fra Morialeiren over de 80 millioner andre som er på flukt? Dette er media og styrt av følelser.

Er dette rett? Skal vi la følelsene styre vår måte og hjelpe på? Hvem skal vinne gullbilletten til Norge? Dette må de fleste med meg være enig i. Dette må styres av de samme prinsippene og kriteriene vi ellers tar imot flyktninger. Gi til de som så sårt trenger det mest.

Morialeiren er så godt som gjenoppreist av Greske myndigheter. Og vi bidrar, vi hjelper. Greske myndigheter har sagt at for å få hjelp med sin flyktningesøknad så må de registrere seg i den nye leiren.

Da får de de samme rettighetene og behandling som alle andre flykninger i verden. Kanskje det er for lite, kanskje yter vi ikke nok. Men vi kan ikke la følelsene styre vår hjelp. Alle skal ha like rettigheter til den billetten.