Kong Harald deltek ikkje under opninga av Johan Sverdrup-feltet

Av

Kong Harald deltek ikkje ved opninga av Johan Sverdrup-feltet, opplyser Kongehuset.