Gå til sidens hovedinnhold

Utfordrer lokalpolitikere til å samle seg om fremtidsnæringene

Artikkelen er over 5 år gammel

– Vi må tenke nytt, sier styreleder og daglig leder i HOG Energi.

Beskjeden fra HOG Energi-lederne er klinkende klar: – Vi utfordrer politikerne til å ta initiativ til å planlegge hva Hordaland skal leve av i fremtiden.

Det sier styreleder Ivan Moldskred og daglig leder Ove Lunde i HOG Energi til Vest 24. Interesseorganisasjonen har snakket med en rekke lokale bedrifter som nå blir kraftig rammet av krisen i oljeindustrien.

HOG Energi er en interesseorganisasjon som fremmer strategiske næringssaker og potensiell næringsutvikling i Hordalands-regionen. Medlemmene er kommuner, organisasjoner og bedrifter i Hordaland, i tillegg til Hordaland fylkeskommune.

Tenker langt frem

Men initiativet de to tar nå, er ikke bare knyttet til den kortsiktige situasjonen i oljerelatert industri. Det store spørsmålet HOG Energi nå utfordrer sine medlemskommuner på, er å finne nye tjenester og produkter som kan utnytte dagens kompetanse som blir brukt i oljenæringen.

Det handler ikke om å avvikle petroleumsnæringen med det første. Administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, slo på et møte i Bergen for kort tid siden fast at hvis man hadde skrudd igjen oljekranene nå, ville man måttet kutte statsbudsjettet med 70 milliarder kroner hvert eneste år fremover. Oljefremtiden tegnet han gjennom eksempelet Johan Sverdrup.

1350 milliarder

– Johan Sverdrup skal produsere frem til 2069 og skape verdier for 1.350 milliarder kroner. Olje har gjort Velferds-Norge mulig. Slik vil det også være i fremtiden, sa Schjøtt-Pedersen.

De to HOG Energi-toppene er slett ikke uenige i det. Men med utgangspunkt i «det grønne skiftet» og trolig vedvarende lavere investeringer i petroleumssektoren, er de opptatt av hvordan dagens kompetanse kan brukes i fremtidsrettede næringer.

– Det handler om å tenke både kortsiktig og langsiktig. I et langsiktig perspektiv må vi finne nye produkter, tjenester og markeder. Og omstillingen må skje i våre eksisterende bedrifter, sier Moldskred og Lunde.

Mongstad-eksempelet

De mener regionene i Hordaland, med sine særegne kompetansemiljøer, sammen har mulighet til å utvikle næringene og finne på nye ting.

– Politikerne må nå ta et initiativ til fremtidig næringsutvikling, sier Lunde, og trekker frem ett eksempel.

– Kan man for eksempel bruke raffineringskompetansen på Mongstad til å produsere biogass, spør den daglige lederen.

Utfordringen retter seg mot politikerne, men de er klare på at bedriftene naturligvis selv også spiller en sentral rolle. Gjennom kartleggingsarbeid HOG Energi har gjort, kommer det klart frem et ønske om å skape en arena der politiske myndigheter og næringsliv kan møtes. Det er en utfordring duoen sender til politikerne.

Kjemper for kompetansen

Lederen i Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Gro Jensen Gjerde, er enig med at det trengs nye, regionale samarbeidsforum.

Men som representant for en region som har hatt en økning i ledigheten på over 70 prosent det siste året, påpeker hun at det nå gjelder å tenke både langsiktig og kortsiktig.

– Vi kjemper nå for å holde på kompetansen i regionen vår, sier hun, men legger til at hun støtter tanken om felles strategi og samarbeidsarena i et langt perspektiv. Og at mye av den grønne omstillingen må komme i eksisterende bedrifter.

– All erfaring viser at omstilling best skjer i det eksisterende næringslivet, sier Jensen Gjerde til Vest 24.

Både hun og HOG-lederne forteller at regionrådene i nord, vest og sør nå går i gang med å kartlegge hvilken kompetanse som finnes i de ulike regionene.

– Vi skal ende opp med en strategi som vi ennå ikke vet hva inneholder. Men utgangspunktet er godt for å få til et målrettet regionalt samarbeid. Næringslivet i Hordaland har alltid vært omstillingsdyktig, sier Gro Jensen Gjerde.

– Skulle gjerne hatt sterkere samarbeid

Initiativet fra HOG Energi blir godt mottatt av ordførere både i nord og sør.

– Jeg er veldig positiv til initiativet. Det foregår svært mye rundt omkring, men vi trenger en koordineringssirkel og en positiv driv.

Det sier Stord-ordfører Harry Herstad (Ap). Med bakgrunn både som fylkesrådmann, rådmann i Fitjar og rådmann i Stord, har Herstad, som nå altså er ordfører i Stord kommune, vært i den politiske manesjen i snart en mannsalder. Og selv med en økning i arbeidsledigheten i Sunnhordland på 76 prosent det siste året, mener Herstad det er viktig også å se lenger frem enn til dagens oljekrise.

Kan utløse kompetanse

– Det er viktig å tenke på morgendagen, men vi må også ha et miljø som tenker lengre frem enn det, sier Herstad til Vest 24.

Han peker på at de ulike kompetansemiljøene i Hordaland på mange måter er avhengige av hverandre.

– Utvikling av renseteknologi på Mongstad kan for eksempel utløse kompetanse både fra Kværner og Apply på Stord, sier Stord-ordføreren.

Også kollega Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i Lindås peker på at det skjer mye på ulike arenaer. Hun synes initiativet til å skape en arena der næringsliv og politikere kan diskutere den fjerne fremtiden er på sin plass.

Like før jul erfarte hun at interessen er der, i alle fall i Nordhordland.

70 på frokostmøte

– Da vi inviterte næringslivet til frokostmøte like før jul, var interessen enorm. Representanter for over 70 bedrifter stilte, sier ordføreren.

– Vi skulle gjerne hatt et sterkere samarbeid med sør og vest, men ressursene setter sine begrensninger.

Også Lindås-ordføreren pensler fort over på dagens kutt-situasjon.

For Aarhus Byrknes glir også kortsikte og langsiktige tiltak inn i hverandre. Lindås-ordføreren står fremst i køen av dem som kjemper for at Statoil skal revurdere sitt standpunkt om ikke å raffinere olje fra Johan Sverdrup-feltet på Mongstad. Strømmen fra Sverdrup skal vare fra 2019 til langt etter 2060. Investeringer som gjør at raffineriet på Mongstad kan raffinere olje derfra vil derfor sikre langsiktig aktivitet.

Men for fremtiden vil klima være en viktig side ved nytt næringsliv.

– Vi må utvikle begge deler. Petroleumsindustrien vil leve lenge ennå, men det er også nødvendig å skape ny, miljøvennlig industri, sier Lindås-ordføreren.

</p>

Kommentarer til denne saken