Mongstad er Norges største industriområde, med 2400 arbeidsplasser og over 50 virksomheter som er ledende i sine felt. Mongstad er den viktigste inntekskilden til velferdssamfunnet i Norge og den største bidragsyteren til vertskommunen Alver.

Alver kommune sin meget dyktige næringssjef, Tanja Hoel, sa dessverre opp sin stilling tidligere i år. I forbindelse med ny utlysing av stillingen har Alver kommune på sine egne nettsider lyst ut stillingsannonsen som skal føre til at kommunen får en kapabel og dyktig ny næringssjef.

Til vår store forbauselse nevner ikke denne annonsen Mongstad med ett eneste ord. FNB Alver mener at dette er både historieløst og oppsiktsvekkende.

Gamle Lindås kommune har vært vertskommune for Mongstad, og siden 1975 har Mongsta-dområdet vært vekstmotoren for utviklingen av kommunen og satsingsområde for distriktet vårt.

Nasjonalt er Mongstad å regne som et sterkt merkenavn som også er meget godt kjent utover landets grenser. Mongstad i kraft av sin størrelse og kapasitet, på areal, infrastruktur, kompetanse, teknologi, og ikke minst i skatteinntekter, gjør Mongstad til et av Norges viktigste industriområder for framtidig vekst og sysselsetting. Det er av vesentlig betydning at den nye vertskommunen Alver, fremstår som en pådriver i den videre utviklingen av arvesølvet som så mange kommuner misunner oss.

Green Spot Mongstad og Mongstad Industrial park har 4900 dekar med næringstomter klar for videre utbygging av området. Det er selvfølgelig vitalt å framsnakke området fra kommunen sin side med stolthet og styrke.

FNB Alver oppfordrer Alver kommune til å utlyse ny stillingsannonse, som sterkere setter fokus på merkevaren Mongstad,

Det er særdeles viktig for vår kommune å tilknytte en fremsynt og meget dyktig ny næringssjef som har innsikt og forståelse av mulighetene på Mongstad.

FNB Alver oppfordrer at Alver kommune også må aktivt søke investeringsmidler fra statlig hold. Investeringer som skal sikre Norge og regionen framtidige viktige arbeidsplasser og inntekter. For Green Spot Mongstad er coronakrisen og fallende oljepriser nå en vital mulighet til å sette Mongstad Industrial Park i en posisjon for å være en ny vekstmotor i Norge for framtidig verdiskaping og arbeidsplassutvikling.