Den vesle kraftkommunen deler førsteplassen med Grimstad, og begge får 29,5 poeng av totalt 34,5. Landssnittet er på 14,8 poeng.

– Det er ei overrasking, men vi er veldig glade. Vi har gjort det bra tidlegare, men at vi skulle gå heilt til topps var uventa, seier rådmann i Modalen, Jo Tømmerbakke.

Han fortel at kommunen har hatt ein bevisst strategi og eit ønske om openheit.

– Vi vil vere synlege og transparente, seier han.

Modalen har fulldistribusjon på postlistene, og det merkast i kommunen. Dei får færre innsynskrav frå lokalaviser, noko dei også har fått tilbakemelding på, fortel rådmannen.

– Vi er ei offentleg verksemd, drive av offentlege midlar. At innbyggjarar, aviser og politikarar skal kunne sjå oss i korta er viktig for oss. Vi har hatt ein strategi om i staden for å vurdere om noko skal publiserast, snur vi på det. Er det nokon grunn til å ikkje publisere det?

Vil bli enno betre

Granskinga er gjennomført av Pressens Offentlighetsutvalg (POU) og Kommunal rapport, som har vurdert kommunane etter kor opne postlistene deira er, og spørsmålsskjema kommunane sjølv har svart på. Dei har også sendt innsynskrav om rådmannen sin arbeidsavtale og samanstilt kronebeløp for ordførar og varaordførar sine godtgjersler.

I rapporten stårt det at dei bad om innsyn i rådmennene sine arbeidsavtalar, fordi Justisdepartementet sjølv har slått fast at slike avtalar ikkje kan unntakast offentlegheita.

Av dei 356 kommunane i Norge var det berre 46 som gav avslag på eitt eller begge innsynskrava som vart sendt ut. Av desse igjen gav 18 avslag på begge. Tre av dei finn vi i Nordhordland. Har ein ikkje svart på innsynskrava, tel dette også som avslag etter lova.

Verken Alver, Fedje eller Gulen har gitt innsyn etter krava. Dei får selskap av sju andre vestlandskommunar, og meir enn halvparten av dei som avslo krava ligg altså i Vestland.

Modalen derimot, gav raskt innsyn i begge krava.

– Det var ingen grunn til å ikkje gjere det, seier Tømmerbakke.

Sjølv om kommunen kom ut på topp i openheitsbarometeret, fekk dei ikkje full pott i poenga. Difor ser Tømmerbakke også forbetringspotensial.

– Vi har allereie snakka om det, og vil setje oss inn i kva vi fekk trekk for, og om det er mogleg å gjere noko med det, seier han.

Dei vart blant anna trekt for at saker ikkje ligg ute i postlistene lenger enn seks til elleve månader.

– Vi må sjå på om det er mogleg at dei kan ligge lenger ute, og om det er anna vi kan gjere noko med.

Få over snittet i regionen

Alle kommunane i Nordhordland har svart på delar av undersøkinga. Totalt er det 14 kommunar som ikkje har svart på nokon delar av undersøkinga. Ein av dei er vestlandskommunen Årdal, som hamna aller nedst i rangeringa med -0,3 poeng. Det minste ein kan få er -18 poeng.

Frå Modalen er det langt ned til neste kommune på lista. Austrheim er den einaste kommunen i regionen, utanom Modalen, som kjem over landssnittet på 14,8 poeng.

Gulen deler plassen sin med ei rekkje kommunar, inkludert vestlandshovudstaden Bergen.

  • Modalen: 29,4 poeng – 1.-plass
  • Austrheim: 16 poeng – 153.-plass
  • Masfjorden: 12,5 poeng – 235.-plass
  • Fedje: 10 poeng – 283.-plass
  • Gulen: 9 poeng – 298.-plass
  • Alver: 4,5 poeng – 334.-plass