Mobiliserer til kamp mot utbyggingsplanar i Knarvik

Innbyggjarar ved Kvassneset i Knarvik går saman om å tale imot kommunen sitt ønske om kloakkreinseanlegg som nabo.